Flera Globala mål i en tugga

I nästa generation fair trade går 20-25% av slutpriset tillbaka till lokala bönder, kvinnorna i fabrikerna och entreprenörer. Därför kan vi jobba mot fler Globala Mål än någon certifiering i matbranschen. Här är målen du bidrar till för varje tugga. Läs mer i presentationen här om vad vi specifikt mäter:

  • SDG 2 (2:3, 2:4, 2:5)
  • SDG 5
  • SDG 8 (8:5)
  • SDG 10 (10:1)
  • SDG 12 (12:1, 12:6)
  • SDG 15 (15:5)
  • SDG 17 (17:11)

För många kanske FN’s Globala Mål inte säger så mycket. Men de flesta av oss har nog hört något om Agenda 2030, åtminstone i förbifarten. För dig som vill veta mer om detta tänkte jag berätta här om vårt arbete kring målen och varför jag tycker de är ännu viktigare än någonsin nu.

Jag blev kontaktad av UNDP’s projektledare för programmet “Business Call to Action” år 2017. Hon tyckte att vi borde vara med i programmet, som är resultat av att FN sett att inkluderande affärsmodeller är effektiva för att nå flera av målen.

Definitionen är att man inkluderar i en produkts eller tjänsts värdekedja de som tillhör “the base of the pyramid”, dvs de som tjänar under 8 USD om dagen.

Inom programmet fick vi sätta de mål som är relevanta för oss. Det var förvånansvärt lätt. I vårt fall inkluderar vi i värdekedjan både småskaliga jordbrukare och kvinnor (ensamstående mammor) som får möjligheten att förädla och packa.

Att kvinnor får jobb på kakaofabriker eller för att sortera nötter är inget konstigt i sig. Men att även få packa klart dem i konsumentförpackningar är väldigt ovanligt.

Livsmedelsbranschen är nämligen bulk- och volymdriven vilket innebär att grödorna fraktas i stora volymer till EU/USA eller Kina där den packas industriellt eller förädlas vidare.

Logiken bakom är att hålla kostnaderna nere. Då kan varumärkena konkurrera med lågt pris i dagligvaruhandeln. När du ser stora korgar med budskap som “köp 2 till priset av 1” ligger en komplex mekanism bakom. Priserna pressas hela vägen ner till den som är först i kedjan – bonden – så att du kan handla billigt och få mer för dina pengar, medan bönder lever kvar i fattigdom och det finns begränsat med arbetstillfällen för främst kvinnor.

Men i och med pandemin är flera av FN’s Globala Mål ännu mer kritiska än tidigare. I utvecklingsländer pratar man t o m om en hungerspandemi. Fattigdomen som lyckats bekämpas senaste 20 åren och som Hans Rosling så pedagogiskt visade oss, är nu enligt experter utraderad.

Länder som producerar sådant som inte växer här, t ex kaffe, kakao, bananer, mango och andra tropiska frukter behöver nu om någonsin få en större andel av värdekedjan av de slutliga livsmedelsprodukterna. Total lock-down har slagit dem hårt. 

Biståndspengar som dessa länder är vana att få kommer att minska med lägre BNP i väst. Aldrig har inkluderande affärsmodeller varit viktigare om du frågar mig.

Jag kommer aldrig att prispressa, det har du säkert redan räknat ut. Det går emot mina grundläggande värderingar.

Vill vi ha livsmedel som är Äkta Vara, ekologiskt odlat och etiskt rätt förädlat så har

det ett pris – rätt pris – Som ger hållbar ekonomisk utveckling för alla.

Hoppas du gillar och att det här gav dig mersmak!

Kram, Nathalie